อาการแอร์ไม่เย็น วิธีตรวจเช็คซ่อมแอร์เบื้องต้น

แอร์บ้านไม่เย็น มาตรวจเช็คแอร์และซ่อมแอร์เบื้องต้นกันเลยจ้า

เช็คแอร์ไม่เย็นด้วยตนเอง

1. อาการ  แอร์ไม่เย็น ( คอมเพรสเซอร์ทำงาน )

สาเหตุ

 • น้ำยาแอร์ขาด
 • แอร์สกปรก
 • คอมเพรสเซอร์ไม่มีกำลังอัด
 • มีอาการตันของระบบน้ำยา
 • การกระจายลมเย็นไม่เพียงพอ

วิธีแก้ไข

 • เติมน้ำยาเข้าระบบแรงดัน 70-80 ปอนดต่อตารางนิ้ว
 • ทำการล้างแอร์ทั้งคอย์ร้อนและคอยล์เย็นโดยปั๊มน้ำแรงดันสูง
 • ทำการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
 • ทำการเปลี่ยนแคปทิ้ว(ตัวฉีดน้ำยา) , ไดเออร์(ตัวกรองความชื้น)
 • และแวคคั่มระบบเติมน้ำยาใหม่
 • ปรับปรุงการจ่ายลมเย็น

2. อาการ แอร์ไม่เย็น ( คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน )

สาเหตุ

 • สวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ไม่ทำงาน
 • สายไฟขาดหรือหลวม
 • แคปสตาร์ท (Starting Capacitor) ชำรุด
 • แคปรัน (Running Capacitor) ชำรุด
 • รีเลย์ (ถ้ามี) ผิดปกติ
 • โอเวอร์โหลดตัดการทำงานหรือชำรุด
 • แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก

วิธีแก้ไข

 • ถ้าปรับสวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในตำแหน่งที่เย็นกว่าอุณหภูมิห้อง แต่เครื่องยังไม่ทำงานให้เปลี่ยนเทอร์โมสตัทใหม่
 • ตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อสายไฟต่างๆ เช่น ที่สวิทซ์และที่ขั้วสายไฟของคอมเพรสเซอร์
 • ตรวจเช็คแคปสตาร์ทถ้าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่
 • ตรวจเช็คแคปรัน ถ้าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่
 • ตรวจซ่อมแก้ไข หรือเปลี่ยนรีเลย์ใหม่
 • ตรวจดูว่าความร้อนที่คอมเพรสเซอร์สูงเกินไป หรือโอเวอร์โหลดผิดปกติหรือไม่
 • ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าและทำการแก้ไข

3. อาการ เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

สาเหตุ

 • ฟิวส์ขาดหรือไม่มีฟิวส์
 • สายไฟขาดหรือหลวม
 • แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำ หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก
 • สวิทซ์ควบคุม ขัดข้องหรือชำรุด

วิธีแก้ไข

 • เปลี่ยนหรือใส่ฟิวส์ใหม่
 • ตรวจหาตำแหน่งที่ไฟฟ้าเกิดลัดวงจร
 • ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่สายไฟก่อนเข้าตัวสวิทซ์ ถ้าวัดแล้วมีแรงเคลื่อนถูกต้องแต่แรงเคลื่อนที่ผ่านออกจากตัวสวิทซ์มีค่าน้อยกว่า หรือไม่ถูกต้องให้เปลี่ยนสวิทซ์ใหม่

4. อาการ พัดลมทำงานมีเสียงดัง (คอยล์ร้อนเสียงดัง)

สาเหตุ

 • พัดลมมีสิ่งแปลกปลอมหรือกระทบกับสิ่งอื่น
 • พัดลมหรือมอเตอร์พัดลดหลวมหรือชำรุด
 • ใบพัดบิดเบี้ยวไม่สมดุลย์
 • แมกเนติกเสื่อม

วิธีแก้ไข

 • ตรวจสอบตำแหน่ง และช่องว่างของพัดลมและหาสิ่งแปลกปลอม
 • ตรวจและขันพัดลมให้แน่นกับเพลา
 • ตรวจสอบการบิดเบี้ยวของใบพัด ถ้าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่
 • ทำการเปลี่ยนแมกเนติก

5. อาการ น้ำหยดที่คอยล์เย็น

สาเหตุ

 • แอร์สกปรก
 • ข้อต่อท่อน้ำทิ้งหลุด
 • ท่อน้ำทิ้งตัน
 • ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นไม่ได้ระดับ
 • ถาดน้ำทิ้งมีรอยรั่ว หรือมีน้ำรั่วจากแหล่งอื่นที่ไม่ได้มาจากเครื่องปรับอากาศ

วิธีแก้ไข

 • ทำการล้างแอร์ด้วยปั๊มแรงดันสูง
 • ทำการตรวจเช็คหาจุดที่หลุด
 • ทำการฉีดไล่ด้วยปั๊มแรงดันสูง หรือ ทำการตัดคอยล์เย็นลงมาทำการถอดชิ้นส่วนและฉีดล้าง ติดตั้งเครื่องให้ได้ระดับและทำให้ถาดน้ำลาดลงไปตามทิศทางการไหล
 • ใช้วัสดุอุดรอยรั่ว

6. อาการ แอร์มีกลิ่นอับชื้น

สาเหตุ

 • ในห้องมีความชื้นสูง
 • แอร์สกปรก
 • เดินท่อน้ำทิ้งไปตรงกับท่อระบายน้ำ

วิธีแก้ไข

 • ตั้งโหมดลดความชื้นที่รีโมต
 • ทำการล้างแอร์ด้วยปั๊มแรงดันสูง
 • ทำการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

7. อาการ ตัวเครื่องสั่นและมีเสียงลมดังผิดปกติ

สาเหตุ

 • ท่อน้ำยาด้านดูดและด้านส่งสัมผัสกัน
 • น๊อต หรือสกรู ยึดคอมเพรสเซอร์ ฝาครอบเครื่องหรือแคปหลวม
 • ใบพัดลมบิดงอ หรือหลวม
 • พัดลมมอเตอร์ เคลื่อนออกจากตำแหน่งที่ตั้ง เนื่องจากจุดที่จับยึดหลวม

วิธีแก้ไข

 • ดัดท่อให้เกิดช่องว่างระหว่างท่อทางด้านดูด และท่อทางด้านส่ง
 • ขันน๊อต หรือสกรูให้แน่น
 • เปลี่ยนพัดลม
 • ตรวจตำแหน่งให้ถูกต้อง  และขันน๊อตที่ล็อคให้แน่น

8. อาการ คอมเพรสเซอร์สตาร์ทไม่ออก (ถ้าปล่อยไว้นานคอมเพรสเซอร์จะไหม้)

สาเหตุ

 • ต่อวงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
 • ไฟที่จ่ายไปยังเครื่องมีแรงเคลื่อนต่ำ (หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก)
 • แคปรัน (Run Capacitor) เสียหายขัดข้อง
 • มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไหม้
 • กลไกภายในคอมเพรสเซอร์ขัดข้อง

วิธีแก้ไข

 • ตรวจเช็คและต่อวงจรไฟฟ้าใหม่
 • ค้นหาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขให้ถูกต้อง
 • ค้นหาสาเหตุและแก้ไขแล้วเปลี่ยนแคปรันใหม่
 • เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

9. อาการ บานสวิงที่คอยล์เย็นไม่ทำงาน

สาเหตุ

 • มอเตอร์สวิงเสีย
 • ขาบานสวิงหัก
 • แผงควบคุมเสีย

วิธีแก้ไข

 • ทำการเปลี่ยนมอเตอร์สวิง
 • ทำการเปลี่ยนขาบานสวิง
 • ทำการเปลี่ยนหรือส่งซ่อมที่ศูนย์บริการของผู้ผลิต

10. อาการ คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน (คอมเพรสเซอร์ไม่มีเสียง)

สาเหตุ

 • สวิทซ์ของเครื่องปรับอากาศยังไม่ได้เปิดหรือเปิดไม่ครบถ้วน (บางตัวอยู่ในตำแหน่ง OFF)
 • ไม่มีฟิวส์ หรือฟิวส์ขาด
 • โอเวอร์โหลดตัดวงจร (Trips)
 • ระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง เช่น รีโมทคอนโทรลมีปัญหาขัดข้อง
 • ปรับตั้งเทอร์โมสตัทที่อุณหภูมิสูงเกินไป ทำให้เทอร์โมสตัทตัด
 • ติดตั้งเทอร์โมสตัทหรือชุดควบคุมอุณหภูมิในตำแหน่งที่โดนลมเย็นจากเครื่องเป่าลมเย็นโดยตรง
 • วงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้องหรือเกิดการลัดวงจร

วิธีแก้ไข

 • ปิดสวิทซ์ที่จ่ายไฟให้เครื่องปรับอากาศให้ครบทุกตัว (สับสวิทซ์ให้อยู่ในตำแหน่ง ON)
 • ใส่หรือเปลี่ยนฟิวส์
 • ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเพื่อหาสาเหตุของการตัดวงจรแล้วแก้ไขให้เรียบร้อย
 • เปลี่ยนหรือซ่อมแก้ไขระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง
 • ปรับตั้งเทอร์โมสตัทให้อุณหภูมิทำความเย็นต่ำลง
 • เปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งเทอร์โมสตัทหรือชุดควบคุมอุณหภูมิใหม่ให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่โดนลมเย็น
 • ตรวจเช็คและต่อวงจรไฟฟ้าใหม่

11. อาการ คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานและโอเวอร์โหลดตัดวงจร

สาเหตุ

 • ต่อวงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
 • ไฟที่จ่ายไปยังเครื่องมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำ (หรือมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก)
 • มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไหม้

วิธีแก้ไข

 • ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้าใหม่และแก้ไขให้ถูกต้อง
 • ค้นหาสาเหตุและหาแนวทางป้องกันแก้ไขให้ถูกต้อง
 • เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

12. อาการ โอเวอร์โหลดตัดวงจรและคอมเพรสเซอร์หยุดทำงานหลังจากที่เริ่มสตาร์ทใหม่ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

สาเหตุ

 • มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโอเวอร์โหลดมากเกินไป
 • มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก
 • โอเวอร์โหลดขัดข้อง
 • แคปรัน (Run Capacitor) เสียหาย ขัดข้อง
 • คอมเพรสเซอร์ร้อนจัด
 • คอมเพรสเซอร์ไหม้

วิธีแก้ไข

 • ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้า มอเตอร์พัดลม การต่อสายไฟและขนาดของโอเวอร์โหลดให้ถูกต้อง
 • ค้นหาสาเหตุและทำการแก้ไข
 • ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าและเปลี่ยนโอเวอร์โหลด
 • ค้นหาสาเหตุและเปลี่ยนแคปรันใหม่
 • ตรวจวัดสารทำความเย็น (มีการรั่วหรือไม่) ถ้าจำเป็นให้เพิ่มเติมแล้วตรวจสอบซุปเปอร์ฮีท
 • เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

13. อาการ แคปรัน (Run Capacitor) ขาด ลัดวงจร

สาเหตุ

 • ใช้ขนาดความจุไม่ถูกต้อง
 • แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงผิดปกติ (มากกว่า 110% ของแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุด)

วิธีแก้ไข

 • เปลี่ยนแคปรันให้มีขนาดความจุที่ถูกต้อง
 • หาสาเหตุและแก้ไขให้ถูกต้อง

14. อาการ ท่อน้ำยาด้านดูดมีน้ำหรือเกล็ดน้ำแข็งเกาะ

สาเหตุ

 • พัดลมของแฟนคอยล์ยูนิตไม่ทำงาน
 • มีสารทำความเย็นระบบมากเกินไป

วิธีแก้ไข

 • หาสาเหตุและซ่อมแก้ไข
 • ปล่อยสารทำความเย็นออกจากระบบแล้วตรวจสอบซุปเปอร์ฮีท

15. อาการ ท่อน้ำยาด้านส่งมีน้ำหรือน้ำแข็งเกาะ (เฉพาะเครื่องรุ่นที่ฉีดน้ำยาที่แฟนคอยล์ ยูนิต)

สาเหตุ

 • อุปกรณ์กำจัดความชื้นและไส้กรองตัน
 • เซอร์วิสวาล์วด้านส่งเปิดไม่สุด

วิธีแก้ไข

 • เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
 • เปิดวาล์วให้สุด

16. อาการ ความดันท่อน้ำยาทางด้านดูดและทางด้านส่งต่ำกว่าปกติ

สาเหตุ

 • สารทำความเย็นในระบบมีน้อย
 • วาล์วคอมเพรสเซอร์รั่วหรือชำรุด

วิธีแก้ไข

 • ตรวจรอยรั่วของระบบ ทำการแก้ไขและเติมสารทำความเย็นเข้าไปใหม่ให้ได้ปริมาณที่ถูกต้องแล้วทำการตรวจสอบซุปเปอร์ฮีท
 • เปลี่ยนวาล์วคอมเพรสเซอร์

17. อาการ รีโมตไม่ทำงาน

สาเหตุ

 • ถ่านหมด
 • ตัวรับสัญญาณเสีย
 • รีโมตเสีย
 • กะเปาะวัดอุณหภูมืเสีย

วิธีแก้ไข

 • ทำการเปลี่ยนถ่าน
 • ทำการเปลี่ยนหรือส่งซ่อมที่ศูนย์บริการของผู้ผลิต
 • ทำการเปลี่ยนรีโมต
 • ทำการเปลี่ยนกะเปาะวัดอุณหภูมิ

** ลองแก้ปัญหาเบื้องต้นดูครับ ถ้ายังไม่หาย โทร. 0-2894-9997 , 082-973-0022