ซ่อมแอร์ตันระบบ ไม่มีความเย็นราคาซ่อมแอร์ตันระบบ

ขนาด BTUราคาซ่อมประกัน
9000 - 180002,000.-90 วัน
18001 - 250002,400.-90 วัน
25001 - 330002,800.-90 วัน
33001 - 440003,300.-90 วัน
44001 - 580003,800.-90 วัน
58001 - 680004,300.-90 วัน
68001 - 800005,000.-90 วัน
80001 - 1000006,000.-90 วัน
 

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริง จะแจ้งราคาก่อนดำเนินการทุกครั้ง ขอบคุณค่ะ