เปลี่ยนมอเตอร์แอร์


fixair-05


ราคาเปลี่ยนมอเตอร์แอร์

ขนาด BTUราคาซ่อมประกัน
9000 - 18000CALL.-90 วัน
18001 - 25000CALL.-90 วัน
25001 - 33000CALL.-90 วัน
33001 - 44000CALL.-90 วัน
44001 - 58000CALL.-90 วัน
58001 - 68000CALL.-90 วัน
 

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริง จะแจ้งราคาก่อนดำเนินการทุกครั้ง ขอบคุณค่ะ