ล้างแอร์แบบหน้าต่างราคาค่าล้างแอร์แบบหน้าต่าง (Windows)ขนาด BTUค่าบริการประกัน
10000 - 18000600.-30 วัน
18001 - 24000700.-30 วัน
24001 - 30000800.-30 วัน
30001 - 38000900.-30 วัน

หมายเหตุ : การล้างต้องแจ้งวันนัดล่วงหน้า เท่านั้น ช่างต้องเตรียมเครื่องมือเฉพาะไป

การล้างแอร์แต่ละครั้งจะมีผ้าใบคลุม สำหรับป้องกันความสกปรก และน้ำกระเด็นใส่สิ่งของ ของลูกค้า ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาความสะอาด ในการทำงานทุกขั้นตอน ให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด

การเรียกเก็บค่าบริการ

 • เจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ
 • เขียนบิลเงินสดและรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ลูกค้า
 • ส่งบิลให้ลูกค้าและรอเก็บเงินสดหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อย
 • กรณีมีการซ่อมและรับประกันควรเก็บบิลไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 • ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เรียกใช้บริการค่ะ

ประโยชน์ของการล้างแอร์

 • ช่วยลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน
 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
 • กำจัดผุ่นละอองและเชื้อราที่ติดอยู่ในตัวแอร์
 • สร้างบรรยากาศในห้องให้สดชื่นปราศจากเชื้อโรค
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 • คอมเพรสเซอร์ใช้งาน ได้ยาวนานขึ้น ไม่เสื่อมเร็ว
 • อุปกรณ์ต่าง ๆ มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
 • เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน