ตัดล้างแอร์ (คอยล์ร้อน) วิธีแก้ปัญหาคอยล์ร้อนระบายความร้อนไม่ดีราคาตัดล้างคอยล์ร้อน

ขนาด BTUราคาซ่อมประกัน
9000 - 180002,500.-90 วัน
18001 - 250002,800.-90 วัน
25001 - 330003,300.-90 วัน
33001 - 440004,000.-90 วัน
44001 - 580005,500.-90 วัน
58001 - 680006,500.-90 วัน
 

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริง จะแจ้งราคาก่อนดำเนินการทุกครั้ง ขอบคุณค่ะ